Wie wij zijn

Kringen

 

Veel gemeenteleden ontmoeten elkaar niet alleen op zondag, maar ook tijdens kringavonden, eens per 2 of 4 weken, op een doordeweekse avond. De kring is een veilige plek om verder te groeien in je geloof, voor elkaar te bidden, je leven te delen of Bijbelstudie te doen.

 

De kringavonden zijn niet in de kerk, maar bij gemeenteleden thuis. Hieronder stellen de kringen zich graag aan je voor.

 

Je kunt op ieder moment aanhaken bij een kring, maar het kringseizoen begint in september. De meeste gemeenteleden kiezen op dat moment bij welke kring ze zich aansluiten. Er zijn verschillende soorten kringen. Voor sommige kringen moet je lid zijn van de gemeente, maar andere kringen staan voor iedereen open. Kom gerust eens de sfeer eens proeven en sluit je aan. Je zult zien, dat het een geweldige stimulans voor je geloof is!


Verdiepingskring

De naam van deze kring zegt het al: hier verdiepen we ons een paar maanden lang in een thema of Bijbelboek dat door de kringleden zelf wordt gekozen. Dit jaar is dat het Bijbelboek 1 Korinthe, maar we hebben ook wel eens als thema ‘de eindtijd’ behandeld.

Om beurten bereidt één van de kringleden een avond voor, en bedenkt vragen en opdrachten. Die worden vooraf aan alle kringleden toegestuurd, als voorbereiding op de kringavond. Op de kringavond zelf discussiëren we over de vragen en dat levert boeiende gesprekken en discussies op. Aan het eind van de avond is er altijd ruimte voor ontspanning en gezelligheid.

 

“Je merkt telkens weer dat je niet uitgeleerd raakt. Soms denk je wel eens: “Nou, nu weet ik het allemaal wel”, maar dan ineens werpt iemand weer een nieuw licht op een bepaald onderwerp. Door de open instelling van de groep ontstaat er dan een hele leerzame uitwisseling van gedachten. Echt aanbevolen!” (Ab en Tiny Dijkstra)

 

Fundamentenkring

Ben je nog niet zolang christen of wil je graag beter weten wat je geloof in Jezus Christus nou eigenlijk inhoudt? Dan is de fundamentenkring voor jou bedoeld! In een aantal kringavonden praat je met elkaar over de kern van het christelijk geloof, de doop, de Heilige Geest, de opstanding uit de dood, de terugkeer van Jezus, enzovoort.


Moederkring

Als moeder heb je een prachtige levenstaak, die soms ook best pittig is. Dan is het prettig om met andere moeders van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. De moedergroep komt eens per maand bij elkaar. De ene avond bespreken de vrouwen een boekje dat samenhangt met opvoeding, gezin en gebed; de andere avond heeft een vrije invulling: een beauty-avondje, een spel doen, enzovoort. Een belangrijk onderdeel van deze kring is voor elkaar (en elkaars kinderen) bidden. Bij mooi weer spreken de moeders samen af, met hun kinderen erbij, in de kinderboerderij of speeltuin.

 

“Ik kom altijd vrolijk terug van de moederking. Met andere moeders samen lachen om de streken en opmerkingen van je kind, maar ook serieuze ervaringen uitdelen, is echt een verrijking. En de gedachte dat een andere moeder voor mij bidt, vind ik heel bijzonder.” (Joyce de Jongh)


Eetkring

Gezellig samen eten, anderen ontmoeten, eventjes niet zelf hoeven koken of gewoon eens een heel nieuw recept ontdekken – dat is het doel van de eetkring, die eens per maand samenkomt. Om beurten kook je voor een tafel vol mensen. Dat hoeft niet hoogstaand culinair te zijn: de onderlinge ontmoeting staat centraal. Geen zware gesprekken of Bijbelstudie, behalve als dat er spontaan van komt. Eet gerust een hapje mee!

 

Ouderenkring

Iedereen vanaf 60 jaar is van harte welkom op deze kring, ook als je géén lid bent van de gemeente. De kring staat open voor iedereen en gasten of vrienden zijn van harte welkom.

Wij komen elke vierde dinsdag van de maand bij elkaar, soms in de gemeente zijn, soms elders. In overleg met de groep bepalen we wat we gaan doen. In de zomer trekken wij erop uit: naar het strand, Avifauna, een kaasboerderij of voor een picknick. In de winter kiezen we meestal binnenactiviteiten als bloemschikken, cake bakken, film kijken, of uit eten gaan. Dan zingen we met elkaar en hebben een korte Bijbeloverdenking. Iedereen krijgt de gelegenheid om te vertellen wat hij/zij heeft beleefd. Ook dat is samen kerk-zijn!

 

Discipelschapskring 'Geboren om te Leven'
'Geboren om te Leven' is een cursus waarin je concreet leert om Jezus te volgen. Dat doen we aan de hand van het boek 'De Leerling' van Henk Stoorvogel, waarin hij laat zien dat Jezus zijn leerlingen in verschillende fasen ‘traint’. In deze cursus ontdek je welke verschillende groeifasen er zijn en in welke fase jij je bevindt en je zet één (of meerdere) concrete stap(pen) in je geestelijke groei. Praktische oefeningen en vragen helpen je hierbij, gedurende tien avonden, verdeeld over het seizoen.

 

Huiskringen

Het doel van de huiskringen is samen Bijbelstudie te doen, maar ook ruime tijd nemen om met elkaar te delen waar je mee bezig bent en voor elkaar te bidden. De huiskringen zijn ingedeeld per regio.

 

Huiskring 1: voor gemeenteleden van buiten Gouda, aan de kant van Waddinxveen/Boskoop en Moordrecht.
Iedere kringavond begint met gezellig koffie en thee drinken en wat bijpraten. Daarna zingen we enkele liederen, soms begeleid door een gitaar en/of piano. Daarna nemen we tijd om persoonlijke dingen met elkaar te delen en voor elkaar te bidden. Een ander belangrijk onderdeel van de kringavonden is samen nadenken over Gods Woord. Het afgelopen jaar hebben we dat gedaan aan de hand van het boek ‘Het Goede Leven’ van Reinier Sonneveld. Volgend seizoen zullen we weer een nieuw boek kiezen. Gods Woord is krachtig en we verlangen ernaar om steeds meer kennis van God en Zijn Woord te hebben. Daar houden we rekening mee bij de keuze van een kringboek.

 

“We hebben ook mogen ervaren dat God onze gebeden verhoort. Maar ook als dat niet gebeurt, is het fijn om zaken die je bezig houden te delen met mensen die je vertrouwt en die je willen bemoedigen en helpen waar nodig.” (Carolien van den Boomgaard)


Huiskring 2: Gouda Centrum
Het doel van onze kring is elkaar te ontmoeten en God beter te leren kennen, door onderlinge gesprekken en Bijbelstudie. Als het nodig is, bieden we elkaar ook praktische hulp, zoals bij een verhuizing. Wij hebben dit jaar het boekje van Max Lucado behandeld over de brieven van Johannes en Judas. Behalve Bijbelstudie nemen we op de kringavond de tijd om in kleine groepjes voor en met elkaar te bidden.


Huiskring 3: wijk Korte Akkeren

 

 

kringen

 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14

Lees meer: Kringen

Geschiedenis Pinkster-gemeente Morgenstond

In 1958 kwam er een geestelijke opwekking in Nederland als gevolg van een grote evangelisatiecampagne van T.L. Osborn in Den Haag. Hierdoor ontstonden er een aantal gemeenten, waaronder de Pinkstergemeente Morgenstond gesticht door Peter Rothuizen. Deze gemeente werd genoemd naar de gelijknamige wijk in die stad, maar het is ook een verwijzing naar de wederkomst van Jezus Christus als de echte Morgenstond aanbreekt. Er was groei en er werden nieuwe gemeentes gesticht.

De gemeente Gouda is gestart in 1981 vanuit de gemeente in Zoetermeer. De eerste plaats van samenkomst was in de Lagere Tuinbouwschool met ongeveer 25 personen, maar gaandeweg werd deze ruimte te klein; in 1988 werd het huidige pand in het centrum van de stad gekocht en na grondige verbouwing betrokken. Hier vinden de samenkomsten en andere activiteiten nog steeds plaats. Er zijn ongeveer 240 geregistreerde leden.

Verbanden

Alle Morgenstondgemeente maken we deel uit van een los federatief verband, maar zijn daarin een zelfstandige gemeente met een eigen identiteit. De leiders komen op gezette tijden bijeen om elkaar te spreken en te bemoedigen. Er zijn thans in totaal 14 Morgenstond gemeentes.

 

 

 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14

Lees meer: Geschiedenis

PGM Gouda

De Pinkstergemeente Morgenstond Gouda is een streekgemeente met een laagdrempelig en gastvrij karakter, waar de aanbidding van God de Vader, het discipelschap van Jezus Christus, de Zoon en de vervulling door de Heilige Geest tot gavengericht dienstbetoon centraal staat.

We houden samenkomsten (op zondagochtend en op andere momenten) waarin we samen luisteren en nadenken over de lessen die God ons leert vanuit de bijbel. Het evangelie van Jezus Christus staat centraal.

We willen een plek zijn waarin we als gelovigen bij elkaar betrokken zijn en daadwerkelijk meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. Hierbij nemen we de manier waarop gelovigen in de bijbel met elkaar optrokken, als ons voorbeeld.

 

 

wie-zijn-wij

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14

 

Lees meer: Wie wij zijn


Structuur

De PGM is een geregistreerd kerkgenootschap. De statutaire eindverantwoordelijkheid voor alle gemeentezaken wordt gedragen door het bestuur. Het bestuur bestaat uit drie bestuurlijk oudsten en twee pastorale oudsten.

De bestuurlijk oudsten dragen de organisatorische verantwoordelijkheid voor de gemeente. De herderlijke verantwoordelijkheid voor de gemeente wordt gedragen door de pastoraal oudsten.

De ruggengraat van de gemeente wordt gevormd door de diakenen. Deze hebben elk de verantwoordelijkheid voor een bepaald taakgebied (denk aan kinderwerk, eredienst, onderwijs, zending).

Klik op de afbeelding hiernaast om een overzicht te krijgen van de huidige oudsten, diakenen en ondersteunende functies binnen de PGM Gouda.

 

 

 

Communicatiebord PGM

 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14

Lees meer: Structuur