Is er meer

Het geloof in Jezus Christus

De term 'christelijk' komt van 'Jezus Christus'. Christenen volgen zijn woorden en daden na. Ze geloven dat Jezus de enige manier is om God ècht te leren kennen. Christenen geloven in een persoonlijke God is, die in alles wat Hij doet op een volmaakte manier liefheeft. Geen koele, afstandelijke, vage godheid, maar, zoals het in de Bijbel staat: God is liefde!

God is Geest. Hij is onzichtbaar, maar daardoor niet minder reëel. En God is heilig, totaal anders en helemaal volmaakt. Hij maakte – vanuit die liefde - alles wat er is (sterrenstelsels, diepe oceanen, seizoenen, dierenwereld, natuur, maar ook de onzichtbare wereld van gevoelens, geestelijke machten, enzovoort) als een creatieve uiting van wie Hij is. Hij maakte ook de mensheid, en aan de mens vertrouwde Hij de zorg voor de wereld toe.

Maar bovenal wilde Hij in een liefdevolle relatie met mensen omgaan, en ze het volle leven laten genieten. Ze waren niet zijn 'werknemers', maar zijn kinderen. Daarbij gaf God leefregels, waardoor alles en iedereen volmaakt geluk kon ervaren. Hij wil als een volmaakte Vader met mensen – ook met jou – omgaan.

Gods hartsverlangen

Dat is Gods hartsverlangen. Maar vanaf het vroege begin kozen mensen ervoor om zónder God te willen leven. Door deze innerlijke rebellie tegenover God (en de daden die daaruit voortkomen) zijn mensen van God gescheiden. Maar nog altijd wil God die relatie herstellen, want Hij houdt van mensen. Toch kan Hij – vanwege zijn liefde - het kwaad niet onbestraft laten voortwoekeren. 

Het échte leven missen

Misschien is de gedachte nieuw voor je, maar eigenlijk hebben we allemaal wel dingen gedaan of gedacht die niet in lijn zijn met Gods bedoeling. Daardoor zijn we van God gescheiden en ervaren we onrust, innerlijke leegte, onzekerheid, of zinloosheid in ons leven. We leven hier en nu niet het volle leven waarvoor God ons bedoeld heeft, en na onze dood volgt het rechtvaardige oordeel van God over ons leven. Wat een triest verhaal! 

Goed nieuws!

Maar het evangelie - dat letterlijk 'goed nieuws' betekent – is helemaal niet triest. Want God had een plan om mensen te redden en tot hun bestemming te brengen, en toch helemaal rechtvaardig te blijven. Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, kwam als mens naar de aarde om de schuld van alle mensen op zich te nemen. Hij droeg voor alle mensen van alle eeuwen de straf. Iedereen die in geloof vertrouwt op wat Jezus voor hem of haar heeft gedaan, wordt door God vrijgesproken van iedere schuld.

En dat is nog maar het begin. Want God heeft als plan mensen tot hun bestemming te brengen – ook jou! Door het offer van Jezus kunnen mensen weer in relatie met God leven. Nu kan God zijn liefde en leven en kracht weer met hen delen, en door hen heen in deze wereld laten stromen.

 

 

 

 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14

Lees meer: Het geloof in Jezus

Wie is Jezus?

Jezus leefde zo'n 2000 jaar geleden hier op aarde. Eigenlijk is Hij een mysterie, dat niet met het verstand te bevatten is. Jezus is uniek. Hij is Gods Zoon, die altijd al in de hemel was bij God, maar die door een wonder van God als een baby geboren werd op aarde. Hij was ook ten volle mens. Zo'n 33 jaar leefde Hij op aarde, waarin Hij een groep leerlingen om zich heen verzamelde. Hij leerde hen over Gods koninkrijk, over vergeving en Gods genade en liefde. Hij riep mensen op zich te bekeren, en maakte Gods barmhartigheid zichtbaar. Hij genas zieken, maakte doden weer levend, en gaf hoop aan de moedelozen. Uiteindelijk werd Hij vermoord toen Hij aan een kruis werd vastgespijkerd. Het leek een zinloze dood, maar het was ten diepste het moment waarop Jezus alle zonden van alle mensen ter wereld op zich nam. Hij stierf aan het kruis, maar na drie dagen maakte God Hem weer levend, als een teken dat Hij het offer van Jezus had aanvaard. Het was het bewijs dat Jezus écht Gods zoon is. Hierna keerde Jezus terug naar de hemel. Daar is Hij nu, aan de rechterhand van God, om voor alle gelovigen een thuis in te richten. Ook bidt Hij daar voortdurend voor hen. Na deze hemelvaart, stuurde Hij vanuit de hemel zijn Heilige Geest naar de aarde. Deze Heilige Geest is als het ware de plaatsvervanger van Jezus op aarde. Hij is heel dichtbij de gelovigen, helpt en troost hen, en helpt hen om in relatie met God te leven. Zo is God bij je!

 

 

 

 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14

Lees meer: Wie is Jezus?

 Foto of afbeelding

 

 

De geestelijke wereld

Hier een uitleg over 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14

 

De Bijbel

 

 

 

 

 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14

Veel gestelde vragen

Waarin verschilt het Christendom van andere godsdiensten?

Het grote verschil zit 'm in Jezus Christus. Hij bracht het ultieme offer, waardoor mensen weer vrede kunnen krijgen met God. In andere godsdiensten moeten mensen zelf offers brengen, of religieuze handelingen verrichten, om de goden/god(in) tevreden te stellen. God biedt door Jezus Christus het eeuwige leven aan als een geschenk, dat in geloof door iedereen mag worden aangenomen – zelfs al zou je de vreselijkste dingen hebben gedaan. Jezus wilde jouw straf al overnemen, nog voor je daar zelf aan toe was! Een geweldig aanbod, dat geen andere godsdienst ter wereld doet.

Waarom straft God mensen?

Veel mensen vinden dit moeilijk. Als Gods liefde is, waarom straft Hij dan mensen? Je zou het kunnen vergelijken met een rechter die een crimineel veroordeelt. Zo'n man vrij laten rondlopen, is een gevaar voor de samenleving. Zo is God ook: Hij weet hoe het leven bedoeld is, en daarom waakt Hij daarover. Omdat Hij rechtvaardig is, en liefde, veroordeelt Hij de boosdoeners.

Waar is de kerk voor nodig?

Geloof is in de eerste plaats leven vanuit jouw eigen relatie met God, door de Heilige Geest. Dat is iets wat je dagelijks heel persoonlijk vorm geeft. Toch is geloof niet altijd gemakkelijk. Soms worstel je met moeilijke dingen in je leven. Dan kun je elkaar als christenen bemoedigen of helpen. De kerk vormt dan een sociaal netwerk waar je op kunt terugvallen. De kerk is ook de plek waar je meer kunt leren over de Bijbel, en waar je samen God kunt aanbidden. De Bijbel vergelijkt het wel eens met een lichaam: net zoals in een lichaam ieder onderdeel zijn functie heeft, zo is dat ook met christenen. We zijn allemaal nodig om elkaar te helpen 'gezond' te blijven en goed te functioneren.

Enkele links

Waarom Jezus?
Weet je wie Ik ben?