Geven

Met jouw bijdrage kunnen we diverse activiteiten organiseren voor jong en oud. Ook steunen we diverse zendelingen en maatschappelijke projecten waarmee we bouwen aan Gods koninkrijk in Gouda en op veel andere plekken op deze aarde.

Je kunt de Pinkstergemeente Gouda financieel ondersteunen door de gift over te maken op: NL78INGB0000619707 t.n.v. Pinkstergemeente Morgenstond Gouda

Als kerkgenootschap hebben wij een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status waardoor je gift onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Ons RSIN nummer is: 7820343

Wanneer jij bij wilt dragen aan ons nieuwe gebouw, vermeld dan ‘bouwfonds nieuw gebouw’ in de omschrijving.

Image