Wie is Jezus?

Jezus leefde zo'n 2000 jaar geleden hier op aarde. Eigenlijk is Hij een mysterie, dat niet met het verstand te bevatten is. Jezus is uniek. Hij is Gods Zoon, die altijd al in de hemel was bij God, maar die door een wonder van God als een baby geboren werd op aarde. Hij was ook ten volle mens. Zo'n 33 jaar leefde Hij op aarde, waarin Hij een groep leerlingen om zich heen verzamelde. Hij leerde hen over Gods koninkrijk, over vergeving en Gods genade en liefde. Hij riep mensen op zich te bekeren, en maakte Gods barmhartigheid zichtbaar. Hij genas zieken, maakte doden weer levend, en gaf hoop aan de moedelozen. Uiteindelijk werd Hij vermoord toen Hij aan een kruis werd vastgespijkerd. Het leek een zinloze dood, maar het was ten diepste het moment waarop Jezus alle zonden van alle mensen ter wereld op zich nam. Hij stierf aan het kruis, maar na drie dagen maakte God Hem weer levend, als een teken dat Hij het offer van Jezus had aanvaard. Het was het bewijs dat Jezus écht Gods zoon is. Hierna keerde Jezus terug naar de hemel. Daar is Hij nu, aan de rechterhand van God, om voor alle gelovigen een thuis in te richten. Ook bidt Hij daar voortdurend voor hen. Na deze hemelvaart, stuurde Hij vanuit de hemel zijn Heilige Geest naar de aarde. Deze Heilige Geest is als het ware de plaatsvervanger van Jezus op aarde. Hij is heel dichtbij de gelovigen, helpt en troost hen, en helpt hen om in relatie met God te leven. Zo is God bij je!