Gaven en Talenten

God zelf bepaalt wèlke christen het beste op een bepaalde plek tot zijn of haar recht komt. Daarvoor heeft Hij ons allemaal, dus niemand uitgezonderd, middelen gegeven die we mogen gebruiken. Wij zijn een gemeente die zó wil functioneren.

We leveren maatwerk als het gaat om vragen rondom het ontwikkelen van je gaven en talenten. Want wij dagen u graag uit te ontdekken wat God aan u gegeven heeft. Als een cadeau, dat u mag uitpakken, dat u mag gaan zien, dat u mag gebruiken. Met als doel de gemeente van God en het huis Gods in de breedste zin van het woord te bouwen.

Want als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden (Psalm 127:1).

Image