Huwelijk en Gezin

Relaties zijn de kern van ons bestaan. Al direct in het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens als man en vrouw geschapen heeft om in relatie met elkaar en met God te leven. Man en vrouw zijn bedoeld om een eenheid te zijn, elkaar aan te vullen en weerspiegelen daarmee het wezen van God. Zo geven ze ook het leven door aan hun kinderen wanneer zij die krijgen. Omdat relaties zo belangrijk zijn, geeft God ons in de Bijbel heel duidelijke richtlijnen voor relaties zodat ieder mens (gehuwd of alleengaande, man of vrouw, ouder of kind) tot zijn doel kan komen.
Als we rondkijken in de wereld om ons heen zien we vaak een andere realiteit dan wat de Bijbel voor ogen heeft. Wij willen een ander geluid vanuit Gods Woord laten horen. Want relaties gaan niet vanzelf goed, je moet er aan werken en dat kost je wat. Maar het levert ook veel op!
Of het nu gaat om een vriendschap, een huwelijk of een relatie tussen ouder en kind, het vraagt tijd en aandacht om het goed te houden met elkaar. Vaak hoor je zeggen 'tijd is geld' maar ten diepste is het: 'tijd is liefde'. De diakenen Huwelijk, Opvoeding & Gezin van PGM Morgenstond ondersteunen gemeenteleden in het ontwikkelen van goede relaties, gebaseerd op een Bijbels fundament.

 

Image