Onderwijs

Jezus kwam niet om je te laten zitten. Hij droeg jouw zonden, zodat jij kunt leven! Leven met Hem, leven voor Hem. Jezus vraagt je om Hem te volgen en God te dienen.

We vinden het als gemeente belangrijk dat je God beter leert kennen. De Bijbel, het 'Woord van God' speelt daarbij een centrale rol. In de preken, in de kringen en in andere activiteiten geven we je handvatten om je kennis te verdiepen en je geloof praktisch te maken.

Maar Jezus volgen betekent ook dat je je ontwikkelt. Als je pas Jezus hebt leren kennen, dan heb je wat anders nodig dan als je Hem al jaren volgt. Daar sluiten we bij aan met het onderwijs in de gemeente. Dat doen we door middel van 'leerfasen'.
Zo bieden we voor iedereen passend en uitdagend onderwijs. Daarmee sluiten we aan bij de manier waarop Jezus Zijn leerlingen trainde.

We investeren als gemeente ook in leiderschap door middel van toerusting, bijvoorbeeld voor oudsten en diakenen en voor kringleiders.

Image