Preken

We streven naar een gemeente, waar we vaardige, Geest-vervulde sprekers hebben die Bijbels, Christocentrisch, Missionair, Aansprekend, Persoonlijk, Uitdagend en Veilig spreken met als doel dat: mensen zich welkom bij God weten (Belong), hun leven aan Hem over gaan geven (Believe) en als discipelen Jezus in alles gaan volgen (Behave).

Goede sprekers: we zoeken sprekers zodanig, dat een veelheid aan onderwerpen aan de orde komt. We verbeteren onze spreekvaardigheid voortdurend door training te ondergaan, elkaar constructieve feedback te geven en beginnende sprekers te coachen.

Bijbels: we geloven dat de gehele Bijbel het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God is; we preken in overeenstemming met onze uitgangspunten* en met respect voor de rijke christelijke traditie van 2000 jaar.

Christocentrisch: we geloven dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat Hij verzoening voor ons bewerkt heeft aan het kruis. Hij is het centrum van ons leven en het centrum van de prediking.

Missionair: we zijn erop gericht om mensen bij Hem te brengen, maar moedigen elkaar ook aan om Hem te verkondigen.

Aansprekend: we sluiten aan bij het dagelijkse leven van de bezoekers door het Woord praktisch te maken. We vermijden al te veel veronderstelde kennis en onnodig jargon.

Persoonlijk: we delen uit ons eigen leven, zowel zegen als strijd, zodat dit herkenning oproept bij de toehoorders.

Uitdagend: we brengen geen boodschap die in slaap sust, maar een die ons in vuur en vlam zet en ons uitdaagt tot levensveranderende keuzes.

Veilig: we draaien nergens omheen, maar creëren wel een basisveiligheid zodat mensen vrienden en bekenden mee durven te nemen.

* Hoofdstuk 1.1 en 3 van het Huishoudelijk regelement 

Image