Preken

Het is opvallend hoe vaak Jezus in de Bijbel oproept om te luisteren naar wat God zegt. Dat is de manier om écht te leven, zegt Hij.

Daarom vinden we het als gemeente belangrijk om te luisteren naar de woorden van God, die we vinden in de Bijbel. Wanneer we samenkomen op zondagochtend gebeurt dat door de preek. Een spreker spreekt ongeveer 30 minuten over een Bijbeltekst of over een thema vanuit de Bijbel.

De sprekers komen zowel uit de eigen gemeente als van buiten de gemeente. We vinden het belangrijk dat sprekers door God zijn geroepen en de gaven en talenten hebben om te spreken. De sprekers zijn zowel mannen als vrouwen.

Bij veel preken kiest de spreker het onderwerp. Bij andere preken wordt aangesloten bij landelijke thema's (Micha Zondag - over gerechtigheid, Zondag van Gebed en de Zondag van de lijdende kerk) en feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren). Ook is er elk seizoen een serie preken over één onderwerp, het seizoensthema.

Meer informatie over de preken in de gemeente vind je in het Programma.

Thijs Jansen, diaken Onderwijs & Prediking.

Contact onderwijs & prediking

Vul je naam in.

Vul je e-mail adres in.

Veiligheidscode
Ververs Ongeldige invoer

Vul hieronder de code in

 

 

 

 

 

 preek

 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 18:14