silhouette of person's hands forming heart

ANBI

Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit giften van onze leden en maken het mogelijk dat ons ‘geestelijk huis’ kan bloeien en groeien. Wij hebben het voorrecht om de bronnen en middelen, die God ons heeft toevertrouwd als goede rentmeesters te beheren en in te zetten.

Als kerkgenootschap hebben wij een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status waardoor je gift onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Ons RSIN nummer is: 7820343

Kijk hier voor onze ANBI verklaring.