Onze gemeente

Pinkstergemeente Morgenstond Gouda is ontstaan in 1981 en bestaat dus al meer dan 40 jaar. De gemeente bestaat uit ongeveer 500 mensen. Het is een gemeente van generaties: er zijn dus zowel ouderen, als jonge mensen. Ongeveer 120 van de 500 gemeenteleden zijn jonger dan 12: we hebben dus veel kinderen.

Gedeeld leiderschap

Pinkstergemeente Morgenstond Gouda heeft geen voorganger. We hebben gekozen voor gedeeld leiderschap.

Het leiderschapsteam bestaat op dit moment uit zeven oudsten, verdeeld over vier pastoraal oudsten (met als hoofdtaken woord en gebed) en drie bestuurlijk oudsten. Een vijfkoppig bestuur neemt de belangrijkste beslissingen.

De ruggengraat van de gemeente wordt gevormd door de diakenen. Deze hebben elk de verantwoordelijkheid voor een bepaald taakgebied (denk aan kinderwerk, jongerenwerk, eredienst, zending enzovoorts).

Een foto-impressie