Duurzame gemeente

Onze gemeente is een duurzame gemeente. We dragen – met trots – het predikaat “Groene Kerk” en “Fairtrade Gemeente”. Voor ons heeft dat alles te maken met hoe we ons geloof beleven. We willen op een goede manier omgaan met de schepping en onze medemensen.

Waarom willen wij duurzaam leven?

God heeft de aarde prachtig gemaakt. Toen Hij alles geschapen had, gaf hij de mens de opdracht om de aarde te bewerken én te bewaren (Genesis 2:15).

Wat een mooie en belangrijke opdracht! We noemen dit ook wel eens ‘rentmeesterschap’.

duurzame gemeente logo pinkstergemeente morgenstond gouda

Wat we doen

Hoe wij omgaan met en invloed hebben op de samenleving is een belangrijk aspect van duurzame kerk zijn. We getuigen door wat we doen.

Onze gemeente heeft een aantal uitgangspunten hiervoor vastgelegd in een duurzaamheids-standpunt. Ook hebben we een Coördinator Duurzaamheid die nauw samenwerkt met een enthousiast ‘green team’. Een aantal voorbeelden van onze duurzame stappen zijn: ons inkoopbeleid, (her)gebruik van materialen, groene stroom, zonnepanelen, enz.