Zondagse diensten

26 januari 2023

Elke zondag komt de gemeente bijeen om God en elkaar te ontmoeten in gebouw “de Gouden Aar”. Deze bijeenkomsten duren van 10.00 tot ongeveer 11.45 uur.

We genieten van samenkomsten, waarin God wordt geëerd en waarin Jezus en de Heilige Geest centraal staan.

Er is tijd voor lofprijs en aanbidding, profetische woorden en getuigenissen. Samen lezen en leren we uit de Bijbel, het woord van God. Ook is er altijd de gelegenheid om voor je te laten bidden of een persoonlijke zegen te ontvangen.

Na elke dienst is er een “derde helft”: gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Avondmaal, dopen, opdragen

Elke eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal, waarin we stilgestaan bij het lijden, sterven en opstaan uit de dood van onze Heer Jezus. Iedereen die Jezus erkent als Heer wordt hier van harte bij uitgenodigd.

Elke eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal. Iedereen die Jezus erkent als Heer wordt hier van harte bij uitgenodigd.

Drie keer per jaar organiseren we een feestelijke doopdienst. Mensen worden gedoopt op grond van het getuigenis van hun geloof door onderdompeling. Kleine kinderen dopen we niet, maar we brengen hen in de gemeente bij God (opdragen) en bidden voor hen en het gezin.

Bijzondere diensten

Regelmatig hebben diensten een speciaal tintje. Er zijn van tijd tot tijd jeugddiensten, diensten waarin kinderen een rol hebben. Of er is een bepaald thema waarover het meerdere diensten gaat. Ook besteden we soms aandacht aan Michazondag, Israëlzondag en de zondag voor de Lijdende Kerk.

Livestream

Als je niet in de gelegenheid bent om fysiek naar de kerk te komen, kan je onze diensten ook live op YouTube bekijken. Meer hierover vind je op deze pagina.

Andere activiteiten