logo-groene-kerk-uitsnede-schaduw

Duurzame Gemeente

"De aarde is van God en al wat er in is". Deze tekst uit Psalm 24 leert ons dat de héle schepping Gods eigendom is en ook door Hem in stand gehouden wordt. Tot eer van Hem. Daarom heeft de mens bij het begin van de schepping de roeping gekregen om de aarde te bewerken én te bewaren (Genesis 2:15). Een prachtige opdracht.Tegelijkertijd zien we dat de schepping lijdt. Enerzijds door de vloek die gekomen is vanwege de zonde, anderzijds door zelfzucht en zonden van mensen. Daarom is het evangelie ook zo'n hoopvolle boodschap voor de hele schepping. In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat 'de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen (en dochters) van God'. Mensen zoals jij en ik die Gods koninkrijk op aarde mogen vestigen. Het koninkrijk van God op Aarde vestigen betekent leven in de wil van God de Vader. Doen wat Hij van ons vraagt. Als we zo leven raakt de hemel nu al de aarde.De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters voor deze aarde te zorgen, overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod. Ons handelen hier en nu heeft invloed op de levens van andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen we, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van duurzame kerk zijn. We getuigen door wat we doen.De Bijbel heeft veel te vertellen over de manier waarop we mogen omgaan met Gods schepping. PGM heeft dan ook een standpunt en meerjarenplan over duurzaamheid. In gemeente activiteiten, onderwijs, informatie en facilitaire zaken werken we stapsgewijs toe naar een meer duurzame kerk en hopen we elkaar te inspireren tot een duurzame levensstijl. In 2012 hebben we van de landelijke Groen Kerken Actie het predicaat 'Groene Kerk' gekregen.

Zie ook: 

TEAR

Groene Kerken

Fairtrade Kerken

Bewaar de Schepping.nl

 

 


 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 18:14