LoveWeek Gouda

6 juli 2023

logo loveweek goudaIeder jaar aan het begin van de zomervakantie is de LoveWeek Gouda. Dit is een week waarin verschillende kerken en gemeentes samenwerken om Gouda en de Gouwenaars Gods liefde te laten zien. 

In deze week ondernemen we allerlei activiteiten die leuk, mooi en bemoedigend zijn. We delen Gods liefde uit, zowel in woorden als in praktische zin. Daarnaast steunen we de LoveWeek met een bedrag zodat ook de financiële middelen aanwezig zijn om alle activiteiten mogelijk te maken.

Een greep uit de activiteiten waarbij onze gemeente betrokken is:

  • Klussen en de tuin verzorgen bij mensen die dit niet zelf kunnen via stichting Present
  • Een vakantieweek voor kinderen verzorgen met elke dag een kinderprogramma in het gebouw van Godcentre Gouda.
  • Een tienerevent met elke dag sporten voor tieners van 12-16 jaar
  • Het uitdelen van voedselpakketten aan mensen die het niet zo ruim hebben.
  • Het organiseren van een vrouwen-verwenmiddag
  • Een kledingbeurs voor mensen die het niet zo ruim hebben
  • Een bomenwandeling waar mensen samen van de natuur genieten

De LoveWeek is echt een activiteit die gedragen wordt door heel veel mensen uit de gemeente en die we in nauwe samenwerking met andere kerken organiseren. We genieten daarvan: samen met andere christenen uit Gouda Jezus bekend maken.

Meer informatie vind je op www.loveweekgouda.nl.

Andere activiteiten