Het geloof in Jezus Christus

De term 'christelijk' komt van 'Jezus Christus'. Christenen volgen zijn woorden en daden na. Ze geloven dat Jezus de enige manier is om God ècht te leren kennen. Christenen geloven in een persoonlijke God is, die in alles wat Hij doet op een volmaakte manier liefheeft. Geen koele, afstandelijke, vage godheid, maar, zoals het in de Bijbel staat: God is liefde!

God is Geest. Hij is onzichtbaar, maar daardoor niet minder reëel. En God is heilig, totaal anders en helemaal volmaakt. Hij maakte – vanuit die liefde - alles wat er is (sterrenstelsels, diepe oceanen, seizoenen, dierenwereld, natuur, maar ook de onzichtbare wereld van gevoelens, geestelijke machten, enzovoort) als een creatieve uiting van wie Hij is. Hij maakte ook de mensheid, en aan de mens vertrouwde Hij de zorg voor de wereld toe.

Maar bovenal wilde Hij in een liefdevolle relatie met mensen omgaan, en ze het volle leven laten genieten. Ze waren niet zijn 'werknemers', maar zijn kinderen. Daarbij gaf God leefregels, waardoor alles en iedereen volmaakt geluk kon ervaren. Hij wil als een volmaakte Vader met mensen – ook met jou – omgaan.

Gods hartsverlangen

Dat is Gods hartsverlangen. Maar vanaf het vroege begin kozen mensen ervoor om zónder God te willen leven. Door deze innerlijke rebellie tegenover God (en de daden die daaruit voortkomen) zijn mensen van God gescheiden. Maar nog altijd wil God die relatie herstellen, want Hij houdt van mensen. Toch kan Hij – vanwege zijn liefde - het kwaad niet onbestraft laten voortwoekeren. 

Het échte leven missen

Misschien is de gedachte nieuw voor je, maar eigenlijk hebben we allemaal wel dingen gedaan of gedacht die niet in lijn zijn met Gods bedoeling. Daardoor zijn we van God gescheiden en ervaren we onrust, innerlijke leegte, onzekerheid, of zinloosheid in ons leven. We leven hier en nu niet het volle leven waarvoor God ons bedoeld heeft, en na onze dood volgt het rechtvaardige oordeel van God over ons leven. Wat een triest verhaal! 

Goed nieuws!

Maar het evangelie - dat letterlijk 'goed nieuws' betekent – is helemaal niet triest. Want God had een plan om mensen te redden en tot hun bestemming te brengen, en toch helemaal rechtvaardig te blijven. Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, kwam als mens naar de aarde om de schuld van alle mensen op zich te nemen. Hij droeg voor alle mensen van alle eeuwen de straf. Iedereen die in geloof vertrouwt op wat Jezus voor hem of haar heeft gedaan, wordt door God vrijgesproken van iedere schuld.

En dat is nog maar het begin. Want God heeft als plan mensen tot hun bestemming te brengen – ook jou! Door het offer van Jezus kunnen mensen weer in relatie met God leven. Nu kan God zijn liefde en leven en kracht weer met hen delen, en door hen heen in deze wereld laten stromen.

 Genesis 18:14