Huiskringen en gespreksgroepen

Huiskringen en gespreksgroepen

In onze gemeente zien we elkaar niet alleen op zondag maar ook op momenten door de week. Dat gebeurt een-op-een via eigen afspraken en vriendschappen, maar ook in groepsverband, op de huiskringen. En dat zijn er veel!

De visie op kringen sluit goed aan bij de gemeente visie: Belong-Believe-Behave (zie ook elders op deze website).

De huiskringen:

Wij geloven dat het belangrijk is om naast de diensten voor iedereen, kleinere geloofsgroepen te vormen. Hier kunnen mensen zich veilig voelen en een thuis vinden (belong). Ze kunnen Christus en de Bijbel beter leren kennen en bouwen aan hun geloofsleven (believe). De Bijbelse aspecten van omgang met elkaar en naar elkaar omzien (behave) worden hier in de praktijk gebracht.

De huiskringen zijn aantrekkelijk en inspirerend en staan (in overleg) ook open voor mensen van buiten onze gemeente.

Dus:

Samen bouwen aan de relatie met God en met elkaar.
Elkaar leren kennen, samen het Woord van God, de Bijbel, induiken, met elkaar discussiëren en samen bidden.
Leren van Christus en leren van elkaar en Hem leren volgen.

Het kringaanbod is divers en kan per jaar ook wisselen, al naar gelang de behoefte. De meeste kringen ontmoeten elkaar tweewekelijks, een enkele kring heeft een ander ritme.

De afgelopen jaren bestond het aanbod uit onder andere:

 • Fundamentenkring (over alle kernbegrippen van het christelijk geloof).
 • Huiskring (zingen, gebed, ontmoeting en Bijbelstudie)
 • Discipelschapskring (leren Jezus te volgen)
 • Creatieve kring
 • Vrouwenkring
 • Seniorenkring (60+, ontmoeting, uitstapjes, gebed , gesprek, Bijbelstudie.)
 • Studiekring (zoeken in diverse Bijbelboeken en welke grote lijnen er zijn, met thuis studie)
 • Eetkring (samen eten en een goed gesprek)
 • Mannenkring

Ben je geïnteresseerd in het kringwerk, dan kun je contact opnemen met de kringcoördinator wanneer je op zondag een dienst bezoekt (vraag even rond wie dat op dit moment is) of een mail sturen via onderstaand contactformulier.

Je bent van harte welkom!

 

Contact Kringenwerk
 1. Naam(*)
  Vul je naam in.
 2. Email(*)
  Vul je e-mail adres in.
 3. Bericht