Zondagse Diensten

Elke zondag komt de gemeente bijeen om God en elkaar te ontmoeten in gebouw "de Gouden Aar". Deze bijeenkomsten duren van 10.00 tot ongeveer 11.45 uur.

We streven naar inspirerende samenkomsten, waarin God wordt geëerd en waarin Jezus en de Heilige Geest centraal staan. Er is tijd voor lofprijs en aanbidding, profetische woorden en getuigenissen. Samen lezen en leren we uit de Bijbel, het woord van God.

Elke eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal, waarin wordt stilgestaan bij het lijden, sterven en opstaan uit de dood van onze Heer Jezus. Iedereen die Jezus erkent als Heer wordt hier van harte bij uitgenodigd.
Drie keer per jaar organiseren we een feestelijke doopdienst. Mensen worden gedoopt op grond van het getuigenis van hun geloof door onderdompeling.

Ook wordt regelmatig een bijzondere samenkomst georganiseerd, zoals Michazondag, Israelzondag en de zondag voor de Lijdende Kerk.
Na elke dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Image